Fellows

Fellows

 

NameBereichKontakt
Chuong, Jennifer
Terra Foundation for American Art Postdoctoral Teaching Fellowships
Fellow
Raum: 3.26
Tel.: 030.2093-66235
Fax: 030.2093-66204
Email: jennifer.chuong@hu-berlin.de
Pratschke, MargareteDigitale Dilettanten – Computer Vision als Kennerschaft
Leiterin

Email: margarete.pratschke@hu-berlin.de

Reiter, AvivYad Hanadiv Rothschild
Fellow
Raum: 3.01
Tel.: 030.2093-66236
Fax: 030.2093-66204
Email: aviv.reiter@hu-berlin.de
Saletnik, JeffreyFellowRaum: 3.01
Tel.: 030.2093-66236
Fax: 030.2093-66204
Email: jsaletnik@gmail.com